oferta

Instalacje elektryczne

Montaż, naprawa, modernizacja instalacji elektrycznych:
- w domach mieszkalnych,
- budynkach przemysłowych,
- pomieszczeniach biurowych,

Instalacje teletechniczne

- systemy sygnalizacji włamania i napadu
- systemy przeciwpożarowe,
- systemy detekcji gazów,
- instalacje domofonowe,
- kontrola dostępu,
- instalacje telefoniczne, komputerowe, TV-sat

Szafy rozdzielcze i przemyslowe

- sterowania i sygnalizacji,
- kompensacji mocy biernej,
- strażnika mocy umownej,
- zasilania rezerwowego,

Pomiary elektryczne

Pomiary odbiorcze i okresowe:
- ochrony przeciwporażeniowej,
- rezystancji izolacji,
- rezystancji uziemienia,
- spadków i zapadów napięcia,
- wyższych harmonicznych THDu, THDi
- odchyleń częstotliwości sieciowej,
- współczynnika mocy,
- natężenia oświetlenia sztucznego,

Jakosc energii elektrycznej

- kontrola parametrów jakości energii elektrycznej,
- analiza wyższych harmonicznych,
- dobór kondensatorów i dławików filtrujących,
- określenie przyczyn usterek lub awarii urządzeń,
- określenie urządzeń wprowadzających zakłócenia,
- poprawa współczynnika mocy,

Oswietlenie uliczne

- utrzymanie,
- konserwacja,
- usuwanie awarii,
- budowa oświetlenia ulicznego,